×

جواد فتحی – نوبر نیوز

معلولیت فضاهای شهری برای زندگی معلولین/ تبریز را آماده کنیم
دکتر جواد فتحی:

معلولیت فضاهای شهری برای زندگی معلولین/ تبریز را آماده کنیم

جواد فتحی ،حقوقدان و پژوهشگر: نامناسب بودن فضای شهری برای معلولان منجر به وابستگی آنان به افراد دیگر برای حضور در اجتماع می‌گردد و پیامد آن در دراز مدت برای این قشر جامعه انزوا است.
  • 3 اردیبهشت 1400
  • 0