باید به زبان فرهنگ و هنر با دنیا سخن بگوییم

باید به زبان فرهنگ و هنر با دنیا سخن بگوییم

سیدقاسم ناظمی در مراسم تقدیر از برگزیدگان چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان و همچنین رونمایی از “نماهنگ ایرانیم”، با تقدیر از عوامل تولید این نماهنگ، اظهار کرد: موسیقی از هنرهایی است که پیچیدگی، کشف و شهود آن برای همه قابل لمس نبوده و کسانی که با موسیقی زیسته‌اند می‌توانند در مورد پیچیدگی و ابعاد و