×

جنتی – نوبر نیوز

خداحافظی جنتی از مجلس خبرگان رهبری

خداحافظی جنتی از مجلس خبرگان رهبری

رئیس مجلس خبرگان رهبری در انتخابات دوره ششم این مجلس شرکت نکرد.
  • 23 آبان 1402
  • 0