در شهرداری، “شایسته سالاری” حاکم نیست

blank

“جعفر مدبر” با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه روابط خاص و در کنار آن، عزل و نصب های سفارشی و تحمیلی در شهرداری طی سال های اخیر باعث شده است تا شایسته سالاری در واگذاری مسوولیت ها به حاشیه برود و عملا شایسته ها و نیروهای کارآمد از چرخه مدیریت دور بمانند. وی افزود: گردش […]

مدیریت شورایی در حصار تفکری خاص گرفتار است

blank

“جعفر مدبر” با تاکید بر ضرورت نوزایی مداوم فکری و برنامه ریزی در مدیریت شهری، این امر را زمینه ساز تحول و تغییرات بنیادی در شیوه ها و رویه های مدیریتی ارزیابی کرد. وی گفت: دنیا همواره در حال تغییر است و جریان تغییر، به دنبال خود افکار، ایده ها و ابتکارات مدیریتی جدید را […]

تبریز باید مجددا به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شود

blank

به گزارش نوبر، جعفر مدبر با تاکید بر این که تبریز زمانی در سایه تعامل و همدلی اعضای شورا و شهرداری به کارگاه بزرگ عمرانی با انبوهی از طرح ها و پروژه های عمرانی، خدماتی و سرمایه گذاری تبدیل شده بود، تکرار دوباره این شرایط را امری قابل تحقق دانست. وی گفت: تردیدی نیست که […]