×

جعفر مدبر – نوبر نیوز

تبریز باید مجددا به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شود
مدبر،عضو سابق شورای شهر تبریز:

تبریز باید مجددا به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شود

عضو سابق شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به رکود محسوس عمرانی در تبریز گفت: تبریز باید همچون ادوار قبلی، به بزرگ ترین کارگاه عمرانی شمالغرب در حوزه مدیریت شهری تبدیل شود.
  • 26 اردیبهشت 1400
  • 0