بازتاب انتخاب تراکتور به عنوان پرهوادارترین تیم آسیا

درخواست باشگاه تراکتور مبنی بر تعویق بازی با سپاهان

حضور تراکتوری ها در انتخاب پرهوادارترین تیم آسیا که به انتخاب کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، با همراهی هواداران تراکتور در نهایت به انتخاب این تیم با درصد بالای آرا منجر شد تا نه تنها در ایران که در ترکیه نیز به این عنوان واکنش نشان داده شود. در این میان تعداد زیادی از رسانه های […]