×

توسعه مهارت – نوبر نیوز

تدوین سند توسعه مهارت استان/ضرورت توجه ویژه به عدالت اجتماعی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی:

تدوین سند توسعه مهارت استان/ضرورت توجه ویژه به عدالت اجتماعی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از تدوین سند توسعه مهارت استان خبر داد و گفت: این سند در جلسات آتی شورای برنامه ریزی استان، بررسی و تصویب می شود.
  • 2 اردیبهشت 1400
  • 0