دولت روحانی، مظلوم است/اشتغالزایی ۲۲ هزارنفری در روستاهای استان

دولت روحانی، مظلوم است/اشتغالزایی ۲۲ هزارنفری در روستاهای استان

به گزارش نوبر،  تقی کرمی با تاکید بر اینکه دولت دکتر روحانی مظلوم واقع شده است گفت: در برخی از حوزه ها در این دولت شاهکار صورت گرفته است اما متاسفانه خدمات دولت آنگونه که باید و شاید منعکس نمی شود. وی با تاکید بر توجه ویژه دولت به روستاها در طول هشت سال گذشته