اساس کار شوار ؛ “تعامل” به جای “تقابل”

blank

“جمشید نظمی” با اعلام این مطلب افزود: اگرچه اساس کار در نظام شورایی، بر مبنای تضارب آراء و استقلال نظرات و دیدگاه ها استوار است؛ با این حال این موضوع نباید به محل اختلافات درون شورایی و زاویه های مخرب تبدیل شود و باید تصمیمات بر اساس خرد جمعی و تصمیم واحد پی گیری و […]