احتمال فعالیت تورهای گردشگری در ایام نوروز

احتمال فعالیت تورهای گردشگری در ایام نوروز

علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه پنجاه و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا با اشاره به تصمیمات ستاد برای مدیریت بیماری کرونا در کشور اظهار کرد: بیماری در سطح اروپا به شدت در حال افزایش بوده و تخت های بستری در اروپا و امریکا به دلیل شیوع ویروس انگلیسی پُر شده