تراکنش های بانکی از امروز شفاف شد

تراکنش های بانکی از امروز شفاف شد

مهران محرمیان، در پیامی در فضای مجازی نوشت: امروز دو گام مهم برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برداشته شد و بر این اساس تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می‌خورد. همچنین تراکنش‌های ساتنا که حساب آن از سوی بانک عامل به بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، برگشت می‌خورد. به گفته

مخالفت بانک مرکزی با مالیات بر تراکنش‌ها

مخالفت بانک مرکزی با مالیات بر تراکنش‌ها

گرفتن مالیات از هر تراکنش بانکی همچنان گزینه روی میز است؛ از شواهد پیداست درصورت افزایش فشار کسری بودجه بر خزانه، این احتمال وجود دارد در قالب اصلاحیه قانون بودجه، در نیمه دوم سال حکم شود که باید از تراکنش‌های بانکی عوارض یا مالیات گرفته شود. البته این پیشنهاد را پیش از این هم تعدادی