×

تراکتور سازی – نوبر نیوز

فقط خمس در یادگار تشویق شد!

فقط خمس در یادگار تشویق شد!

هواداران تراکتور همچون بازی نساجی بازیکنان تیم را تشویق نکردند.
  • 4 آذر 1402
  • 0
  • تراکتورسازی یک نماد ملی است

    تراکتورسازی یک نماد ملی است

    معاون وزیر صمت افزود: تراکتورسازی نماد ملی برای کشور به شمار می رود و باید از ظرفیت های سرریز آن در جهت الهام بخشی و توسعه سایر صنایع کشور استفاده شود.
  • 0