اجرای پروژه‌های ترافیکی در تبریز

اجرای پروژه‌های ترافیکی در تبریز

اصغر آدی بیگ گفت: ادارات حمل و نقل و ترافیک مناطق ۱۰گانه، کارگاه امانی، اداره نظارت و ایمنی ترافیک، معاونت اجرایی و مرکز کنترل ترافیک سازمان با جدیت تمام در حال انجام خط کشی معابر و نصب تجهیزات ترافیکی بر اساس مصوبات کمیته تابلو و تجهیزات ایمنی در راستای ایمن سازی معابر هستند. وی با