×

تجمع مشهد – نوبر نیوز

 اعمال جدید محدودیت کرونایی در کشور/ تجمع مشهد، مجوز نداشت
رییس جمهور مطرح کرد:

 اعمال جدید محدودیت کرونایی در کشور/ تجمع مشهد، مجوز نداشت

  رییس‌جمهوری گفت: ‌ناگزیر از اعمال محدودیت های شدید هستیم. طرح محدودیت‌ها از اول آذر در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. در این طرح هر شهر مقرراتی خاص خود را دارد و نتیجه آن هفتگی بررسی خواهد شد.
  • 24 آبان 1399
  • 0