جزئیات شناسایی تعداد زیاد دستگاه ماینر در تبریز

جزئیات شناسایی تعداد زیاد دستگاه ماینر در تبریز

عادل کاظمی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طی سال ۹۸ در نتیجه دستگاه‌های استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال کشف شده، از تلفات ۲,۸۰۵ مگاوات ساعتی و طی سال جاری از تلفات ۴,۱۳۰ مگاوات ساعتی برق ممانعت شده و در مجموع از سال ۹۸ تا دی ماه سال‌جاری، از تلفات ۶۹۳۵ مگاوات ساعتی برق پیشگیری شده است.