بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان آذربایجان شرقی به مناسبت روز خبرنگار

blank

به گزارش نوبر، متن این بیانیه به شرح زیر است: به نام خدا، حافظ حرمت کلمات.. آفتاب نیمه تابستان، یادآور تلاش جمعی زنان و مردانی است که آهسته اما پیوسته، حافظ سنگر دانایی و آگاهی بوده‌اند؛ گاه جاده‌ایشده‌اند از روزمرگی به مقصدی ناشناخته؛ گاه پل شده‌اند برای ارتباط میان دو ناآشنا تا مفهوم “گفت‌و‌گو” را […]