افول قیمت سهام بعد از ۲سال رشد بالا طبیعی است

blank

محمود گودرزی افزود: از خرداد ۹۷ شاهد رشد بازار سرمایه بودیم، در این دو سال ارزش معاملات بورس تهران از میانگین روزی هزار و دویست میلیارد تومان به ۱۳ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار کل بورس تهران از اواسط مرداد گذشته ۹۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده […]