×

بهادر جهرمی – نوبر نیوز

دولت قبل حقوق کارمندان را به روش «داروغه ناتینگهام» پرداخت می‌کرد
بهادری‌جهرمی مطرح کرد؛

دولت قبل حقوق کارمندان را به روش «داروغه ناتینگهام» پرداخت می‌کرد

سخنگوی دولت گفت:وقتی آقای رییسی وارد اولین جلسه دولت شد که وزرا هنوز به دولت قبل اختصاص داشتند، رییس بانک مرکزی وقت می گوید پول نداریم حقوق این ماه را بدهیم و برای پرداخت حقوق خلق پول می کردیم.
  • 1 آذر 1402
  • 0