×

بستن تنگه هرمز – نوبر نیوز

امنیت نظام به خطر بیفتد، تنگه هرمز را می‌بندیم
نایب رئیس مجلس:

امنیت نظام به خطر بیفتد، تنگه هرمز را می‌بندیم

ذوالنوزی:هر وقت بخواهیم می توانیم کشتی ها را در تنگه هرمز متوقف و بازرسی کنیم. به طور کلی متوقف کردن و بازرسی کشتی ها در تنگه هرمز حق جمهوری اسلامی است.
  • 4 آذر 1402
  • 0