×

برگشت – نوبر نیوز

تا ۲۰ اردیبهشت صدور گواهی عدم پرداخت چک انجام نمی‌شود
نهاوندیان:

تا ۲۰ اردیبهشت صدور گواهی عدم پرداخت چک انجام نمی‌شود

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: با تصویب ستاد ملی کرونا، مقرر شد برای بازه از اول تا بیستم اردیبهشت ماه یک تنفسی به مبادلات با چک داده شود. برهمین اساس، بانک‌ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.
  • 11 اردیبهشت 1400
  • 0