×

برنامه هفتم – نوبر نیوز

تکلیف بنیاد مسکن برای ساخت مسکن روستایی
با رأی نمایندگان و در برنامه هفتم تصویب شد؛

تکلیف بنیاد مسکن برای ساخت مسکن روستایی

نمایندگان مجلس با تصویب حکمی در جریان رسیدن به لایحه برنامه هفتم، تکلیف بنیاد مسکن برای ساخت مسکن روستایی جهت اسکان و فعالیت اقتصادی را با اولویت بومیان هر منطقه مشخص کردند.
  • 29 آبان 1402
  • 0