×

بخشنامه – نوبر نیوز

زمین گیری صادرات در «باتلاق بخشنامه ها»

زمین گیری صادرات در «باتلاق بخشنامه ها»

رئیس اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم پیگیری و تداوم سیاست های اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکید کرده و گفت: با تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده، تجار و بازرگانان نمی توانند با خیالی آسوده به امر تجارت با کشوری دیگر بپردازند.
  • 30 فروردین 1400
  • 0