×

بحران کرونا – نوبر نیوز

توصیه‌های کرونایی به دستفروشان

توصیه‌های کرونایی به دستفروشان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، توصیه‌های بهداشتی در شرایط کرونایی را برای حفظ سلامتی دستفروشان به عنوان گروه‌های در معرض خطر، تشریح کرد.
  • 19 اسفند 1399
  • 0