استتار ورزش تبریز پشت تراکتور

blank

به گزارش نوبر خبر؛ باشگاه تراکتور سال هاست که جور ورزش استان آذربایجان شرقی را می کشد و این جور کشی بعد از انحلال باشگاه شهرداری تبریز به اوج خود رسیده است؛ اتفاقی که باید آن را یکی از بحث برانگیز ترین اقدامات شورای شهر فعلی دانست که به روزهای پایانی چهار سال فعالیت خود […]