×

بابک نهرین – نوبر نیوز

وقتی پسر مش اسماعیل هم لعنت می فرستد!
بیچاره تراکتور؛

وقتی پسر مش اسماعیل هم لعنت می فرستد!

واکنش ها به اتفاقات اخیر تراکتور بسیار بوده است.
  • 30 اردیبهشت 1400
  • 3 دیدگاه