×

بابک مرادی – نوبر نیوز

پیروزی حقوقی استقلال بر ماشین سازی

پیروزی حقوقی استقلال بر ماشین سازی

حکم محرومیت بابک مرادی باطل شد و این بازیکن مشکلی برای همراهی تیمش نخواهد داشت.
  • 20 دی 1399
  • 0