ارائه پیش نویس سند آسیب ‌های اجتماعی به مجلس

ارائه پیش نویس سند آسیب ‌های اجتماعی به مجلس

حجت الاسلام احمد حمیدی در چهل و سومین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع کلانشهرهای کشور که به میزبانی کلانشهر مشهد برگزار شد، ضمن ارایه گزارش عملکرد این کمیته، افزایش بهره وری اجتماعی در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کلانشهرهای ایران را هدف اصلی کمیته اجتماعی کلانشهرها عنوان کرد. وی، افزایش اثربخشی اجتماعی در حوزه