کشف ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر در حوزه قضایی ایلخچی

blank

به گزارش نوبر نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی فتحی با اعلام این خبر گفت: پلیس موادمخدر شهرستان ضمن هماهنگی با مقام قضایی و پس از یک سلسله عملیات پلیسی و تعقیب و مراقبت موفق به کشف مقدار تقریبی۵ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک از داخل یک دستگاه خودرو در محور […]

کشف بیش از ۳ کیلوگرم مواد مخدر در حوزه قضایی ایلخچی

blank

به گزارش نوبر نیوز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی فتحی با اعلام این خبر گفت: پلیس مواد مخدر شهرستان ضمن هماهنگی با مقام قضایی و پس از یک سلسله عملیات پلیسی و تعقیب و مراقبت موفق به کشف مقدار تقریبی ۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک از منزل دو نفر […]