مدیریت متمرکز بودجه، بستر توزیع عادلانه خدمات و توسعه متوازن شهر است

مدیریت متمرکز بودجه، بستر توزیع عادلانه خدمات و توسعه متوازن شهر است

به گزارش نوبر،جواد ششگلانی با اعلام این مطلب افزود: برای توزیع و تراکنش عادلانه اعتبارات و امکانات، مبتنی بر نیازهای شهری، اعم از بودجه، پروژه ها و خدمات، بهترین و مناسب ترین روش، مدیریت متمرکز بودجه در راستای توزیع متناسب اعتبارات در مناطق و محلات شهری است. ششگلانی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت و به تبع