×

انتخابات تبریزگ – نوبر نیوز

شهرداری توان بهره وری از نیروی انسانی خود را ندارد
موسی زارعی:

شهرداری توان بهره وری از نیروی انسانی خود را ندارد

موسی زارعی معتقد است شهرداری توان و برنامه مشخص و موثری در حوزه بهره وری نیروی انسانی ماهر و متخصص خود را ندارد.
  • 17 خرداد 1400
  • 0