×

امریه سربازی – نوبر نیوز

از شایعه تا واقعیت کاهش مجدد زمان خدمت سربازی

از شایعه تا واقعیت کاهش مجدد زمان خدمت سربازی

اخبار ضدونقیضی درباره کاهش مجدد مدت زمان سربازی از سوی برخی شخصیت‌ها منتشر شده است اما این موضوع تا چه حد واقعیت دارد؟
  • 16 آبان 1402
  • 0