اصفهان در ترکیه از تبریز شناخته شده‌تر است!
رایزن فرهنگی ایران در ترکیه؛

اصفهان در ترکیه از تبریز شناخته شده‌تر است!

رایزن فرهنگی ایران در ترکیه با اظهار تاسف از اینکه در ترکیه شناخت کمی از تبریز وجود دارد، در حالی که اصفهان شناخته شده‌تر است، گفت: این مسأله از پیشینه تاریخی حکومت سلجوقیان سرچشمه می‌گیرد و اهمیتی که ترک‌ها نسبت به تاریخ و گذشته فرهنگی دارند.