×

استعفا – نوبر نیوز

آقای نوری! استعفا دهید!

آقای نوری! استعفا دهید!

پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان با حذف معوقات رتبه بندی همراه بود، علاوه بر آن حقوق اسفند ماه تا آخرین روز اسفند هم پرداخت نشد و کار واریز به اول فروردین کشید و در این روز نیز حقوق فرهنگیان در چند مرحله و به صورت ناقص واریز شد! به عنوان نمونه، یکی از فرهنگیان در […]

  • 7 فروردین 1402
  • 0