شروط وزارت بهداشت برای برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان

blank

آزمون کرد و گفت: شرایط جوی مثل گرمای هوا در بعضی از استان ها اجازه نمی دهد که دانش آموزان زیر گرمای آفتاب بخواهند امتحان بدهند که در این مناطق، اولویت با تهویه مناسب کلاس ها است. وی با عنوان این مطلب که اسامی حوزه های امتحانی از سوی وزارت آموزش و پرورش در اختیار […]