خبر خوش برای تمام سهام‌داران عدالت

blank

حسین فهیمی با بیان اینکه تمام صاحبان سهام داران عدالت چه گروه روش مستقیم و چه گروه روش غیرمستقیم، سهام دار شرکت سرمایه گذاری امید ایرانیان خواهند شد، گفت: تمام جمعیت ۵۰ میلیون نفری دارندگان سهام عدالت، سهامدار شرکت سرمایه گذاری امید ایرانیان می شوند. این شرکت شامل ۱۳ شرکت غیر بورسی و غیر فرابورسی […]