پروژه‌‎های وزارت نیرو بدون وقفه تا پایان دولت تداوم می‌یابد

پروژه‌‎های وزارت نیرو بدون وقفه تا پایان دولت تداوم می‌یابد

رضا اردکانیان روز دوشنبه در آیین بهره برداری از سدهای قیزقلعه سی خداآفرین و گردیان جلفا و شبکه پایاب سه هزار و ۳۵۰ هکتاری یکانات شهرستان مرند،  اظهار کرد: در راستای همکاری‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه در حوزه های آبریز، طرح های سدسازی در مرزها از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار بوده که