اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان

blank

کامران یوسفی راد در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: سطح عملکرد آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان تا اوایل سال ۹۲، بالغ بر ۴۹ هزار و ۷۴۳ هکتار بود، این میزان در سال ۹۲ به میزان ۵۴۹ هکتار، در سال ۹۳ به میزان ۱۲۲۶ هکتار، در سال ۹۴ به میزان ۱۲۶۲ هکتار، در سال ۹۵ […]