آذربایجان شرقی همچنان پیشتاز در قتلگاه کرونا

آذربایجان شرقی همچنان پیشتاز در قتلگاه کرونا

عباسعلی درستی با بیان این مطلب اظهار کرد: وضعیت آذربایجان شرقی از نظر شیوع بیماری کرونا اسفناک و قرمز بوده و روز یکشنبه، ۱۴ فوتی و روز شنبه ۲۲ نفر فوتی بر اثر ابتلا به کرونا داشتیم. وی از شناسایی ۳۳۹ مورد مثبت جدید بیماری در روز گذشته و ۴۰۸ مورد مثبت جدید در روز