گوجه فرنگی‌ها بر روی دستان کشاورزان ملکانی مانده است

گوجه فرنگی‌ها بر روی دستان کشاورزان ملکانی مانده است

به گزارش نوبر، سید علی موسوی در گفت‌وگویی درباره وضعیت صادرات محصولات کشاورزی ملکان به کشورهای همسایه،گفت: برای نماندن محصولات کشاورزی بر روی دست تولید کننده، بهترین راهکار این است که تولیدات کشاورزی به بازارهای صادراتی صادر شوند تا بتوان  علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان، ماندگاری  تولید کننده در بازار  اقتصادی کشاورزی را