اساس کار شوار ؛ “تعامل” به جای “تقابل”

blank

“جمشید نظمی” با اعلام این مطلب افزود: اگرچه اساس کار در نظام شورایی، بر مبنای تضارب آراء و استقلال نظرات و دیدگاه ها استوار است؛ با این حال این موضوع نباید به محل اختلافات درون شورایی و زاویه های مخرب تبدیل شود و باید تصمیمات بر اساس خرد جمعی و تصمیم واحد پی گیری و […]

نمره صفر شورای پنجم در حوزه سرمایه گذاری

blank

به گزارش نوبر، حمید شاهوردی با ابراز تاسف از تعطیلی حوزه سرمایه گذاری در دایره مدیریتی شورای شهر و شهرداری طی چهار سال گذشته گفت: متاسفانه طی چهار سال گذشته، شورای شهر و شهرداری هیچ توفیقی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه توسعه و عمران شهری تبریز نداشته و روند سرمایه گذاری های […]