شورای قدرتمند در سایه‌ی حضور حداکثری در انتخابات

شورای قدرتمند در سایه‌ی حضور حداکثری در انتخابات

به گزارش نوبر، فرهاد روشنی، کارشناس مدیریت شهری معتقد است که حضور حداکثری می‌تواند به تشکیل شورای شهری قدرتمند و کارامد منجر شود . وی می‌افزاید: در صورت حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رای، می‌توان به تشکیل شورایی توانمند امیدوار بود. روشنی با اشاره به کاندیداتوری تخصص های مختلف از گرایش‌های متفاوت در انتخابات #شورایشهرتبریز