فقر و حاشیه نشینی، محصول تبعیض مدیریتی است

فقر و حاشیه نشینی، محصول تبعیض مدیریتی است

به گزارش نوبر، “احد محمودی” افزود: شرایط و وضعیت فعلی مناطق حاشیه نشین تبریز، نتیجه سیاست های غلط مدیریتی و نگاه تبعیض آمیز مسوولان به موضوع حمایت های عادلانه از شهروندان است و بحران موجود در مناطق حاشیه نشین تبریز، جز با تدوین و اجرای برنامه های ضربتی و سریع مدیریتی امکان پذیر نخواهد بود.