احد فلاحی سرپرست پگاه آذربایجان شرقی شد

blank

به گزارش نوبر، طی حکمی از سوی عبداله قدوسی مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران و با حضور محمدعلی کارگرمطلق رئیس هیئتمدیره صنایع شیر ایران، احد فلاحی به سرپرستی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی منصوب شد. در این مراسم، که اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی حضور […]