ثبت ۵۳ شرکت در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اتاق تبریز

blank

به گزارش نوبر،ابوالفتح ابراهیمی در برنامه زنده رادیویی مرکز آذربایجان شرقی با موضوع خدمات پنجره واحد کسب و کار اتاق تبریز گفت: تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از سال ها قبل جزو دغدغه های اصلی دولت و بخش خصوصی بوده است که در این راستا با تلاش های صورت گرفته، پنجره واحد فیزیکی […]