حاشیه‌نشینی میراث سیاست‌های نادرست دولتی

blank

آیلار شایق ترکداری: شهرنشینی و تمایل افراد به حضور در شهر بدون ایجاد بسترهای لازم اعم از زیرساخت‌های شهری، فرهنگی و اجتماعی، موجب بروز پدیده حاشیه نشینی و در اصطلاح عموم پایین‌شهری شده است. دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ موج مهاجرت افراد از روستا و شهرهای کوچک به سمت مراکز استان و کلانشهرها بود […]