تبریزی‌ها همچنان مازوت تنفس می‌کنند

تبریزی‌ها همچنان مازوت تنفس می‌کنند

به گزارش نوبر، رضا فدایی در گفت و گویی با اشاره به اینکه شاخص هوای تبریز در ۳ روز گذشته ناسالم بوده است، اعلام کرد: میزان اکسیدهای گوگرد در هوای این شهر افزایش قابل توجهی یافته که نشانه استفاده مازوت است .   وی خاطرنشان کرد: ذرات پایین‌تر از ۲.۵ میکرون در هوا به طور