×

آصف – نوبر نیوز

ایجاد شهر هوشمند خاتمه ای برای بی نظمی!
یادداشتی به قلم نازیلا اصف:

ایجاد شهر هوشمند خاتمه ای برای بی نظمی!

پیچیده تر شدن شهرها و مفهوم شهر سازی در کنار پیشرفت های شگفت انگیز بشر در حوزه تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی که ما امروز به عنوان انفجار اطلاعاتی از آن یاد می کنیم، باعث شد اندیشمندان پیشرو در همه حوزه ها به فکر استفاده از ظرفیت های شگفت انگیز شبکه برای بهسازی کارها بیفتند.
  • 3 خرداد 1400
  • 0