نحوه حضور نهمی‌ها و دوازدهمی‌ها سر جلسات امتحان

blank

این مرکز در مورد نحوه خدمات آموزشی و تربیتی مدارس در دوره بیماری های همه گیر، اعلام کرد: براساس مصوبه ۹۷۷ مورخه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش در مورد نحوه خدمات آموزشی و تربیتی مدارس در دوره بیماری های همه گیر، امتحانات پایه های نهم و دوازدهم به جهت تأثیر نتایج آنها […]