کمک ۸۵ میلیاردی خیران استان برای آزادی زندانیان

کمک ۸۵ میلیاردی خیران استان برای آزادی زندانیان

 بابک محبوب علیلو در جشن گلریزان شهرستان کلیبر با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص طرح کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان بر اساس سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، اظهار کرد: با توجه به این موضوع اولویت اصلی دستگاه قضایی فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی که بزهکار محسوب نمی‌شوند، برای بازگشت

جمع آوری بیش از ۳ میلیارد تومان در جشن گلریزان استان

جمع آوری بیش از ۳ میلیارد تومان در جشن گلریزان استان

رسول تقی پور اظهار کرد: بیشترین مشارکت کننده برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تبریز، شرکت هواپیمایی آتا با ۷۰۰ میلیون تومان بود و هم‌چنین هیات موکب ولی الله تبریز که در امر آزادی زندانیان فعالیت‌های بسیار خوبی داشتند نیز ۲۰۰ میلیون تومان جهت آزادی زندانیان غیرعمد تعهد کردند. وی افزود: ۱۴ هیات حسینی تبریز نیز برای