اخراج گوینده خبر به دلیل آرایش کردن روی آنتن زنده

blank

أمیمه تمام، گوینده خبر مصری پس از آن که مقابل دوربین های تلویزیون به استفاده از لوازم آرایش اقدام کرد، از تلویزیون این کشور کنار گذاشته شد. طبق این گزارش، سازمان رسانه ملی مصر تمام اعضای تیم خبری ساعت ۹ تلویزیون مصر را به جرم بی احترامی به مخاطبان برای پاسخگویی احضار کرده است. این […]