قدردانی از تلاش شهرداری و آتش‌نشانی در عملیات گندزدایی معابر

قدردانی از تلاش شهرداری و آتش‌نشانی در عملیات گندزدایی معابر

به گزارش نوبر، بهروز مهدوی، عصر دیروز در جمع نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی در ایستگاه شماره یک، اظهار داشت : امیدواریم که مردم و شهروندان عزیزهر چه در توان دارند،  اعم از استفاده از ماسک، خانه‌نشینی، رعایت فاصله اجتماعی و یا تعطیلی مغازه‌ها،  برای ریشه کنی این ویروس منحوس را به کار بگیرند. او افزود: برای